Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Koja plovila Vam se sviđaju?
PRINCE brodice
Gumenjaci BRIG
Gliseri RINKER
Mali cruiseri RINKER
Motornjaci DELPHIA
Brodice DRAGO
Gliseri FOUR WINNS
Mali cruiseri FOUR WINNS
Fishermani Seaswirl
Neki drugi
Pogledajte rezulate
Kontakt podaci

BRAVO-Makarska d.o.o.
www.bravo-makarska.hr  www.bravo-makarska.com

HR-Zagreb, Heinzelova 33     HR-Makarska, Vukovarska 27

Telefon MA: 021 / 611 027 Telefon ZG: 01 / 23 17 139 Telefaks: 021 / 679 170
GSM: 098 / 235 919              bravo-makarska@st.t-com.hr

IZJAVA O PRAVILIMA PRIVATNOSTI


OSOBNI PODACI I ZAŠTITA POJEDINACA

Zaštita pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka GDPR (General Data Protection Regulation) stupila je na snagu 25. 05. 2018. godine. To je utemeljeno na Uredbi EU broj 2016/679 od 27. 04. 2016 (u daljnjem tekstu i Uredba). Tekst koji se ovdje navodi je naše aktualizirano usklađenje s navedenim propisom (varijanta 2).
Poveznica na Uredbu:  https://azop.hr/info-servis/detaljnije/opca-uredba-o-zastiti-podataka-gdpr  

Mi smo tvrtka Bravo-Makarska d.o.o., OIB: 61701244562 (detaljni podaci se nalaze na ovom našem mrežnom odredištu) registrirana u Republici Hrvatskoj, koja uredno posluje već više od 25 godina. Naše poslovanje je povezano s više djelatnosti, ali može se reći kako se mi pretežito bavimo plovilima. Za potrebe obavljanja naših djelatnosti, mi smo u prilici i obrađivati Vaše osobne podatke u svojstvu voditelja obrade. To su najčešće poslovne situacije oko kontakata radi obavljanja djelatnosti, situacije kad nam vi pošaljete upit i mi Vama dostavimo našu ponudu, a svakako i one u kojima se zaključi ugovor o isporuci proizvoda/usluge. Osim toga tu su i podaci o našim zaposlenicima. Ova izjava o pravilima privatnosti odnosi se na sve. Voditelj obrade je: Bravo-Makarska d.o.o., Vukovarska 27, HR-21300 Makarska, OIB: 61701244562.

Mi se obvezujemo na poštivanje Vaše privatnosti i zaštitu Vaših osobnih podataka. Vaše osobne podatke mi obrađujemo sukladno Uredbi EU koja je u nadležnosti Europskog parlamenta i Vijeća, na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18), dobrim poslovnim običajima i praksi te drugim relevantnim propisima koji se odnose na navedeno područje, a primjenjivi su u Republici Hrvatskoj.

Funkcija GDPR-a je prije svega zaštita svih informacija i osobnih podataka povezano s privatnim osobama. Mi poštujemo i cijenimo privatnost svih fizičkih osoba koje dolaze u bilo kakav kontakt s nama, a prvenstveno preko kontakata oko proizvoda i usluga, bilo osobnim kontaktima, preko određenih komunikacijskih kanala ili korištenjem naših mrežnih odredišta i internet komunikacija. Obrada osobnih podataka koju poduzimamo ili se dogodi na Vašu inicijativu (npr. slanjem upita s Vaše strane) utemeljena je na određenoj pravnoj osnovi (primjerice kupoprodaja roba i/ili usluga), a za ostalo ćemo tražiti vašu privolu.
 
Vaše osobne podatke (ime i prezime, boj telefona i telefaksa, OIB, adrese, itd.) mi koristimo u najmanjem mogućem opsegu, na siguran način i pozornošću dobrog gospodara. Pristup Vašim podacima koji su nam dostupni je ograničen, Vaši podaci su kod nas u sigurnom okruženju i Vi možete utjecati na opseg i pohranjivanje tih podataka. Vaše podatke nećemo distribuirati, davati drugima i dijeliti bez prethodne obavijesti i dobivanja Vaše privole.

Mi radimo i živimo u dinamičnom okruženju, učimo, usklađujemo sve naše procedure i aktivnosti s ciljem poboljšanja te možemo i promijeniti/dopuniti ova pravila. Molimo vas da povremeno posjetite ovu stranicu u dijelu koji se odnosi na Izjavu o pravilima privatnosti i provjerite jeste li suglasni s izmjenama i ovim našim ažuriranim pravilima privatnosti.


PRIKUPLJANJE I POHRANJIVANJE VAŠIH PODATAKA

Najčešće ćemo biti u prilici prikupljati točno određene Vaše osobne podatke. To će uglavnom biti sljedeći podaci: ime i prezime, adrese (pošta, elektronička pošta, itd.), OIB, Vaš potpis, datum rođenja i brojevi telefona/telefaksa. U procesu poslovanja dogodit će se situacija i da dobijemo podatke o Vašem računu (primjerice zbog uplate predujma), banci, IBANU, itd. 

U slučajevima marketinške obrade zatražit ćemo Vašu privolu i sukladno tome prikupljati/koristiti podatke. U našoj kontakt formi na ovom našem mrežnom odredištu i do sada je bilo predviđeno davanje vaše privole kroz polje o slanju novosti i informacija o proizvodima prema vama. Razlog za marketinšku direktnu komunikaciju prema Vama (npr. obavijesti o našim proizvodima i uslugama) je davanje privole/pristanka. O svojim podacima koji se koriste u te svrhe imate nadzor, odnosno nad svojim podacima imate kontrolu, jer možete povući privolu (na jednak način kako ste se prethodno suglasili) koju ste dali za marketinško obrađivanje.

Način prikupljanja Vaših podataka su uglavnom sljedeći: na temelju Vaših upita i kontakata, preko mrežnih odredišta, Internet kanalima, u osobnim kontaktima, telefonom, poštom, preko trećih osoba i pismenima. Svrha prikupljanja vaših podataka je u procesu predugovaranja poslova, procesu ugovaranja poslova, procesu realizacije poslova ugovorenih s Vama ili u Vaše ime/za Vaš račun, procesima povratnih informacija, jamstava, rješavanja reklamacija i pritužbi te aktivnostima povezanim s obvezama zasnovanim na propisima važećim u Republici Hrvatskoj. 

Vaše podatke ćemo zadržavati u obradi i pohranjivanju toliko dugo koliko je neophodno da se procesi poslovanja realiziraju na najbolji način (ispunjenje ugovora, realizacija dogovorenog, jamstva, naknadne obavijesti, informacije, reklamacije, pritužbe, itd.), sukladno predugovorima, ugovorima ili pravilima zaključenja poslova, sukladno Vašoj privoli u slučaju marketinških aktivnosti te sukladno propisima u Republici Hrvatskoj i EU.

Vaše podatke ćemo koristiti u najmanjem mogućem opsegu, čuvati ih u našoj tvrtci i kod naših povjerljivih partnera (knjigovodstvo, suradnici u poslovanju, itd.) gdje će biti dostupni samo povjerljivim osobama, a sve sukladno važećim propisima. 

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA DJECE

Zaštita osobnih podataka djece je po našem mišljenju posebno osjetljiva stvar, ponajprije zbog toga što oni moguće mogu biti umanjeno svjesni rizika u domeni osobnih podataka i mogućih reperkusija otkrivanja njihovih osobnih podataka. Tu je i pitanje pravne i moralne vjerodostojnosti.

Sukladno propisima, a posebno članku 19. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018) smatramo djecom one osobe koje su mlađe od 16 godina. Njihove podatke ne tražimo, svjesno ne prikupljamo i ne obrađujemo. To je moguće uz odgovarajuću suglasnost (roditelja, skrbnika, itd.).

U slučaju da otkrijemo kako su neki dostupni nam podaci prikupljeni mimo navedenog,podaci će biti trajno uklonjeni u najkraćem mogućem roku. Također će biti onemogućen prijenos i eventualno korištenje takvih podataka od strane trećih osoba.

VAŠA PRAVA U SVEZI VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

Prema Uredbi o općoj zaštiti podataka imate određena prava koja Vam nećemo nikada umanjiti niti osporiti. Vi možete pristupiti uvijek svojim osobnim podacima koji se nalaze kod nas na način da nam dostavite zahtjev za pristup podacima. Ukoliko je to opravdano i sukladno Uredbi te provedbenim propisima možete zatražiti brisanje, izmjene/dopune, ograničavanje obrade vaših osobnih podataka i slično.

Imate pravo na prigovor, prijenos podataka i informacije o našem sustavu prikupljanja, obrade i korištenja osobnih podataka. U slučaju kad ste dali privolu, možete je povući bez neželjenih posljedica po Vas. Treba napomenuti kako Vaša prava podliježu razmjernim ograničenjima sukladno Uredbi. Za sve vaše pritužbe, privole, povlačenje privola, prigovore i sve ostalo oko osobnih podataka molimo za kontakt koristite naše podatke koji se niže navode ili nas posjetite. Mi smo vam na raspolaganju i rado ćemo surađivati u svim procesima oko vaših osobnih podataka.

NAŠI KONTAKT PODACI

Ukoliko se želite informirati i/ili ostvariti neko od Vaših prava, molimo posjetite nas i/ili koristite naše  kontakt podatke, a naročito sljedeće: 
Bravo-Makarska d.o.o., Vukovarska 27, HR-21300 Makarska, OIB: 61701244562, e-mail: bravo-makarska@st.t-com.hr, telefon: +385 (0)21/611-027, telefaks: +385 (0)21/679-170, mobilni telefon +385 (0)98/235-919.

Vaše podatke imamo i čuvamo u suradnji s Vama!

Napomena: Postavljanjem Izjave o pravilima privatnosti na ovo naše službeno mrežno odredište, mi smatramo kako smo javno objavili pravila u domeni osobnih podataka privatnih osoba, a ukoliko Vi imate neku primjedbu rado ćemo napraviti izmjenu i/ili dopunu. Navedena Izjava vrijedi i za sva naša ostala mrežna odredišta i internet lokacije na kojima smo prisutni.

Izvorno: 18. svibnja 2018.         
Obnovljeno: 13. rujna 2018.
Dopunjeno 26. studenog. 2018.